De reiskosten- en thuiswerkvergoeding combineren

De lockdown is inmiddels voorbij, maar het thuiswerken voor veel mensen niet. Thuiswerken (volledig of in deeltijd) is eigenlijk een normaal onderdeel van het werk geworden en in het Belastingplan 2022 is dan ook een onbelaste thuiswerkvergoeding opgenomen. In bepaalde gevallen kan dit gecombineerd worden met een vaste reiskostenvergoeding.

Afhankelijk van uw keuze als werkgever zullen de arbeidsvoorwaarden, administratie en salarissystemen hierop aangepast moeten worden. Besseling uit Nieuwegein kan u niet alleen helpen met uw algemene salarisadministratie, maar kan ook dienen als verwerker en adviseur voor het instellen van een manier om met de extra kosten van het thuiswerken om te gaan in samenhang met de reiskostenvergoeding. Hier leest u daar meer over.

Wat houdt de vrijgestelde thuiswerkvergoeding in?

Volgens het Belastingplan 2022 kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2022 hun werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van € 2,00 per thuiswerkdag. Deze vergoeding dekt kosten als elektriciteit, koffie en toiletpapier en staat los van de vergoeding van bijvoorbeeld internet en Arbo-voorzieningen. Als een werknemer een vast aantal dagen thuiswerkt, kan de thuiswerkvergoeding als vaste vergoeding worden vergoed. De werknemer hoeft dan maar op 70% van de vergoede thuiswerkdagen ook echt thuis te werken, net als bij de huidige vaste reiskostenvergoeding.

Samenloop van de thuiswerk- en reiskostenvergoeding

Indien een werknemer een vast aantal thuiswerkdagen heeft en ook op een vast aantal dagen naar een vaste werkplaats rijdt, kunnen de belastingvrije reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en de thuiswerkvergoeding gecombineerd worden onder de werkkostenregeling. De vrijgestelde thuiswerkvergoeding en de vrijgestelde reiskostenvergoeding woon-werkverkeer mogen hierbij niet op dezelfde werkdag worden toegepast, bijvoorbeeld als uw medewerker een halve dag op kantoor werkt en een halve dag thuis. Reiskosten voor een zakelijke afspraak die niet op de vaste werkplek plaatsvindt mogen wel worden vergoed onder deze regeling. Wilt u beide vergoedingen op dezelfde dag toepassen, dan moet u over een hiervan belasting betalen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Om te beslissen of u gebruik wilt maken van de vaste thuiswerkvergoeding in combinatie met de reiskostenvergoeding, is het belangrijk om u van een aantal zaken bewust te zijn:

 • In tegenstelling tot de reiskostenvergoeding, die al 20 jaar op € 0,19 per kilometer staat, zal de thuiswerkvergoeding jaarlijks geïndexeerd worden.
 • Of de gecombineerde vaste vrijgestelde vergoeding gunstig uitvalt voor de werknemer hangt af van de reisafstand naar de vaste werkplek. Als een enkele reis minder dan vijf kilometer is, valt de vergoeding volgens de nieuwe regeling hoger uit. Bij een langere reis is de huidige regeling gunstiger voor de werknemer.
 • Omdat samenloop van de gerichte vrijstellingen voor de reiskosten woon-werkverkeer en voor thuiswerken niet mogelijk is, is het belangrijk om duidelijke structurele afspraken te maken over het aantal thuiswerkdagen.
 • Het is mogelijk dat u de personeels- en salarisadministratie aan moet passen om gebruik te kunnen maken van de combinatie reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Wilt u meer weten over de nieuwe thuiswerkvergoeding of wilt u advies over het aanpassen van uw systemen? Besseling Administratie Services B.V. staat klaar voor Nieuwegein en omgeving. Neem vrijblijvend contact op.

Salarisadministratie opzetten voor nieuwe werknemers

We zitten alweer een paar weken in de vakantieperiode en nu steeds meer winkels en horecagelegenheden na de lockdowns weer open zijn, is de kans groot dat ook uw bedrijf op zoek is naar nieuwe werknemers. Natuurlijk gaat het aannemen van nieuwe krachten gepaard met het opzetten van hun salarisadministratie. Hier leest u meer over de salarisadministratie voor nieuwe werknemers en hoe een professional als Besseling Administratie Services uit Nieuwegein u hierbij van dienst kan zijn.

Hoe zet u de loonadministratie op?

Het opzetten van de loonadministratie voor een nieuwe medewerker is een van uw administratieve verplichtingen als werkgever. Is dit de eerste keer dat uw bedrijf een werknemer in dienst neemt? Dan moet u zich eerst aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. Volgende werknemers die u aanneemt neemt u op in uw volgende aangifte.

De salarisadministratie heeft drie belangrijke onderdelen: de loonstaat, het loonstrookje en de jaaropgave. U houdt voor iedere werknemer een loonstaat bij. Hierop staan onder andere het loon van de werknemer in geld, de reiskostenvergoeding, de ingehouden loonbelast en premies voor werknemersverzekeringen. Daarnaast stuurt u de medewerker elke maand een loonstrookje, waarop een overzicht staat van onder meer de gewerkte uren, het bruto-inkomen, onkostenvergoedingen en de ingehouden loonbelasting en premies. Ten slotte maakt u elk jaar een jaaropgave op voor de Belastingdienst. Hierin staat alles over het loon van de werknemer en de inhoudingen erop.

Waarom huurt u een professional in?

Het opzetten van de loonadministratie en het bijhouden ervan is veel werk en kan vrij ingewikkeld zijn. Daarbij komt dat een klein foutje voor grote kosten kan zorgen – het is immers erg belangrijk dat de Belastingdienst de juiste informatie ontvangt. Voldoet u niet aan uw administratieve verplichtingen als werkgever, dan kunt u een flinke boete krijgen. Een professioneel administratiekantoor beschikt over de juiste kennis en software om uw salarisadministratie perfect te verzorgen. Dit bespaart u veel tijd en moeite – tijd en moeite die u beter aan de corebusiness van uw bedrijf kunt besteden.

Wilt u een professional inschakelen voor de salarisadministratie voor uw nieuwe werknemers in regio Nieuwegein? Neem vrijblijvend contact op met Besseling Administratie Services B.V. voor meer informatie.

Steeds meer mensen kiezen voor online boekhouden, maar waarom eigenlijk?

Veel zzp’ers hebben het gevoel dat het uitbesteden van de boekhouding meer iets is voor grotere bedrijven en dat het veel geld kost. In de praktijk blijkt echter dat steeds meer kleine ondernemers ervoor kiezen hun boekhouding online te doen. Waarom dit is en wat de voor jou als ondernemer de voordelen zijn, daar gaan we in deze blog nog eens dieper op in.

Waarom is het eigenlijk zo populair aan het worden?

We leven in een tijd van digitale oplossingen. Veel aanbieders van boekhoudkundige en administratiediensten bieden online digitale oplossingen aan en in de laatste jaren zien we dat zelfs grote bedrijven, die traditioneel gezien hun boekhouding liever binnenshuis houden, massaal overschakelen naar betrouwbare online oplossingen voor hun administratie en boekhouding.

Dat komt omdat online oplossingen veel gebruiksgemak bieden en het niet meer nodig is om zelf over dure boekhoudsoftware te beschikken, of om een accountant vele uren te laten besteden aan het inrichten van een complex Excel-bestand, of het – in jou geval als kleine ondernemer – zelf te doen.

De voordelen nogmaals op een rij

Ook voor de kleine ondernemer bieden online oplossingen, zoals online boekhouding, veel voordelen. Zoals gezegd is het niet nodig om zelf complexe Excel-bestanden te maken of om dure administratiesoftware aan te schaffen. Bovendien is een van de grote voordelen van online boekhouden, dat er altijd een ervaren professional met je meekijkt om ervoor te zorgen dat je geen foute boekingen maakt en dat je daar waar mogelijk alle voordelen pakt, die voor jou zijn weggelegd in de vaak complexe belastingwetgeving.

Omdat je gebruikmaakt van een online systeem heb je geen hoge initiële kosten en is het ontzettend eenvoudig om verschillende rapportages aan te vragen, zoals een jaarrekening. En omdat alles online gebeurt, ben je ervan verzekerd dat de software altijd up-to-date is en dat je waar je ook bent met een internetverbinding, altijd toegang hebt tot je vertrouwelijke boekhouding.

Ben je benieuwd hoe online boekhouden er voor jou uitziet? Neem eens contact op met Besseling Administratie Services uit Nieuwegein voor meer informatie of een offerte.

Personeelsadministratie: uitbesteden of niet?

Voor elk bedrijf in Nederland dat werknemers heeft is het verplicht een heldere personeelsadministratie bij te houden. Dat geldt voor grote ondernemingen, maar net zo goed voor ZZP’ers die personeel inhuren. Het zelf doen van alle boekhouding, inclusief de personeelsadministratie, lijkt een interessante optie. Maar wat zijn de voordelen ervan ten opzichte van de administratie uitbesteden aan een administratief dienstverlener? Besseling Administratie Services uit Nieuwegein vertelt u er alles over in deze blog.

Wat houdt de personeelsadministratie in?

Bedrijven met personeel vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse economie en hebben daarom een bepaalde verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe. Dit wordt weerspiegeld in de personeelsadministratie en de regels waaraan deze moet voldoen volgens de overheid en de belastingdienst. Er moet een duidelijk personeelsdossier worden bijgehouden met een goede loonadministratie. Zaken die hierin naar voren komen zijn onder meer:

 • Het maken van loonbelastingverklaringen
 • Het berekenen van het bruto- en nettoloon van het personeel
 • Het maken van salarisstroken
 • Het invoeren van salarisschalen in uw onderneming
 • Het voeren van een personeelsplan
 • Onkostenvergoedingen voor het personeel administreren

Waar moet ik rekening mee houden?

Als u goed onderlegd bent in dergelijke administratieve taken en u heeft genoeg tijd over naast het werk voor uw onderneming om deze administratie zelf te doen, dan is dat natuurlijk een goede oplossing. Maar voor de meeste bedrijven is het uitbesteden van deze administratie een veiligere en handigere oplossing. Het is veiliger omdat u ervan verzekerd bent dat er geen fouten in uw administratie ontstaan waar u later verantwoordelijk voor kunt worden gehouden en het is handiger omdat u zich over de hele administratie geen zorgen meer hoeft te maken en u zich kunt bezighouden met waar uw onderneming zich op richt.

Er is wel een tussenweg. Door middel van online boekhouden, is het mogelijk om zelf een groot deel van uw boekhouding online bij te houden in een door uw administratiedienstverlener beheerd online boekhoudingsprogramma. Zo houdt u zelf de controle over uw boekhouding, maar bent u ervan verzekerd dat er professionals met u meekijken om ervoor te zorgen dat uw boekhouding aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Uw personeelsadministratie uitbesteden of online boekhouden? Neem eens contact op met Besseling Administratie Services uit Nieuwegein.

Over de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken door onder meer oproepkrachten en payrollmedewerkers meer rechten te geven. Hierdoor wordt vast werk aantrekkelijker gemaakt. In de WAB is ook een eenvoudiger ontslagrecht vastgelegd evenals een verlaagde WW-premie in een aantal gevallen. Door vast werk minder vast te maken maar ook door flexibel werk minder flexibel te maken, hoopt het kabinet de kloof te kunnen dichten. Hoe gaan ze dat doen? Besseling Administratie Services in Nieuwegein legt het u uit.

 

Het ontslagrecht

Een ontslagaanvraag voor een vaste medewerker wordt in de WAB eenvoudiger. Moet men anno 2019 nog voldoen aan minimaal een van de acht gronden voor ontslag, in 2020 wordt de cumulatiegrond ingevoerd. Dit betekent dat ontslag voortaan ook kan plaatsvinden op basis van een optelsom van omstandigheden.

 

Transitievergoeding

In de WAB wordt ook de transitievergoeding anders berekend. Vanaf 2020 heeft iedere werknemer vanaf zijn of haar eerste werkdag recht op een vergoeding (dit was na twee jaar), ook tijdens een eventuele proeftijd. De transitievergoeding wordt wel lager, voor elk jaar dienstverband moet een derde maandsalaris worden betaald. Als je als kleine werkgever je bedrijf moet beëindigen vanwege pensioen of ziekte, dan worden eventueel uit te betalen transitievergoedingen gecompenseerd.

 

Verruiming van de ketenregeling

Flexibel werk wordt minder aantrekkelijk gemaakt door een uitbreiding van de ketenregeling. Dit houdt in dat dat een werknemer voortaan drie aaneensluitende contracten geboden mag worden over een periode van drie jaar. Dit was twee jaar.

 

Veranderingen voor oproepkrachten

Voor oproepkrachten gaan andere regels gelden. Zo is een oproepkracht alleen nog verplicht te komen werken als hij vier dagen voor aanvang van het werk wordt opgeroepen. Gaat een werk niet door terwijl de kracht wel ingepland is, moet er toch salaris betaald worden. Na twaalf maanden heeft een oproepkracht bovendien recht op een contract voor het gemiddeld aantal uur dat hij of zij in een jaar gewerkt heeft.

 

Payrollers

Payrollers krijgen een nieuwe status die vrijwel gelijk is aan eigen werknemers. Zo krijgen zij ook recht op bijvoorbeeld een dertiende maand en een prestatie-uitkering. Dit betekent dat ze een stuk duurder en dus minder aantrekkelijk worden.

 

WW-premie

De WW-premie voor vaste werknemers gaat omlaag waardoor het aantrekkelijker wordt iemand in vaste dienst te nemen.

 

Om goed voorbereid te zijn op de WAB is het verstandig het Stappenplan WAB door te werken. Uiteraard kunt u ook bij Besseling Administratie Services in Nieuwegein terecht voor een gedegen advies op maat voor uw bedrijf.

Digitaliseer uw boekhouding

Tegenwoordig kan alles digitaal; zo ook de boekhouding. Wat eerst even wennen zal zijn, blijkt achteraf toch eigenlijk wel heel erg gemakkelijk. Nu zijn er een aantal vanzelfsprekende voordelen voor online boekhouden, maar ook een aantal waarvan u misschien nog niet op de hoogte bent.

De voordelen van digitaal boekhouden

Veel ondernemers houden zich nog hardnekkig vast aan hun mappen met inkomende en uitgaande rekeningen om ze vervolgens aan het einde van het jaar naar de accountant te brengen voor belastingaangifte. En dat is te begrijpen; verandering is niet altijd gemakkelijk. Maar soms maakt het het (bedrijfs)leven toch een stukje makkelijker. Laten we eens kijken naar de voordelen van online boekhouden:

 • U raakt geen bonnetje meer kwijt. U kunt uw facturen en aankopen namelijk direct inscannen om alles digitaal te bewaren.
 • U maakt minder snel fouten. Het is niet nodig om een bankrekening in te voeren waarbij een verkeerd cijfer zo gedaan is.
 • U bespaart ruimte. Sinds u uw administratie digitaal bewaart, heeft u de archiefkasten niet meer nodig.
 • U heeft altijd toegang en overzicht. Waar u ook bent, u kunt altijd inloggen om uw boekhouding te controleren. Bovendien ziet u direct wat uw inkomsten en uitgaven zijn.
 • Uw bedrijf oogt professioneel. Doordat u met digitale facturen werkt die uw klanten direct kunnen betalen, laat u zien dat u een modern bedrijf bent die met de tijd meegaat.

Aangezien digitale administratie enorm veel papier zal schelen, is het ook nog eens goed voor het milieu. En voor veel klanten is het belangrijk dat u als bedrijf duurzaam onderneemt.

Maar er zijn meer voordelen

Niet iedereen is vertrouwd in de wereld van het boekhouden en dat hoeft ook niet. Hoewel u zelf uw administratie kunt invoeren, kijkt een adviseur over uw schouder mee. Online boekhouden is dus ook geschikt als u:

 • Uw ingevoerde administratie door een adviseur wilt laten controleren;
 • Een jaarrekening wilt samenstellen door overzichten en gegevens uit de adminstatie uit te wisselen;
 • Wel over uw eigen administratie wilt beschikken, maar geen omkijken wilt hebben naar installatie, onderhoud en back-ups;
 • Initiële investeringskosten laag wilt houden.

Digitaal boekhouden in Nieuwegein

Online boekhouden is helemaal van deze tijd en brengt alleen maar voordelen met zich mee. Als u hier interesse in heeft, maar graag wilt dat iemand met u meekijkt, neem dan contact op met Besseling Administratie Services in Nieuwegein. We begeleiden u graag via het digitaal boekhouden zodat u kosten bespaart, sneller en nauwkeuriger werkt en duurzaam onderneemt.

Hulp nodig bij uw financiële administratie?

Of u nu een grote vennootschap bent of een kleine eenmanszaak: u moet voldoen aan uw administratieve verplichtingen. En niet iedereen is hier even blij mee. Het is vaak een tijdrovende en belastende klus en het is enorm belangrijk dat het nauwkeurig gebeurt. Als u er zeker van wilt zijn dat u volledig voldoet aan de wet- en regelgeving, dan is hulp bij uw financiële administratie een oplossing die goed binnen handbereik ligt. Zo kunt u uw volledige aandacht richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

Wat verstaan we onder financiële administratie?

Financiële administratie is een ruime tak die vrij ingewikkeld kan zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld:

 • Verplichte jaaroverzicht van debiteuren-, crediteuren en voorraadadministratie;
 • Aangifte omzet-, inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting;
 • Salarisadministratie;
 • Periodieke reportages;
 • Verrichten van incasso-opdrachten en crediteurenbetalingen.

Deze administratie moet u verplicht 7 jaar lang bewaren. Ze hebben namelijk invloed op de btw (omzetbelasting) en de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Via belastingaangiftes moet u de cijfers doorgeven, maar u moet deze ook kunnen bewijzen. Daarom is het belangrijk dat de administratie accuraat wordt vastgelegd, zodat het overeenkomt met wat u aangeeft.

Uw financiële administratie zelf doen of uitbesteden?     

Nu kunt u via speciale software uw eigen administratie bijhouden. Zo kunt u uw eigen inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten en uw bonnetjes van relevante aankopen opbergen. Uw administratieve gegevens zullen snel oplopen dus zorg ervoor dat u vanaf het begin al zorgvuldig te werk gaat. Houd uw administratie bij voorkeur tweewekelijks bij en zorg ervoor dat u inkomende facturen op tijd betaalt en uw eigen nota’s verstuurd. En nu omschrijven we dit wel in grote lijnen.

Als u niet erg thuis bent in financiële administratie, dan is het absoluut aan te raden om dit uit te besteden. Uw financiële administratie stopt dan niet bij ziekte of vakantie en u bent ervan verzekerd dat u aan de wetgeving voldoet. U levert uw bonnen in bij een administratiekantoor en zij doen de rest. Ze beheren managementrapportages en boekhouding, bekijken of u kosten mag aftrekken van uw aangifte en onderzoeken andere belastingvoordelen. Een leuke manier om wat geld te besparen. En ondertussen richt u zich op uw onderneming.


Uw financi
ële administratie in Nieuwegein

Overigens hoeft u uw administratie niet volledig uit handen te geven. Het is natuurlijk altijd een optie om zelf een gedeelte te blijven doen. Heeft u wel interesse in deze tijdbesparende optie, neem dan eens contact op met Besseling Administratie Services B.V. in Nieuwegein. We bespreken graag met u wat uw mogelijkheden zijn en hoe wij u kunnen helpen met uw financiële administratie.

De voordelen van het uitbesteden van uw salarisadministratie rondom Nieuwegein

Een bedrijf met personeel is verplicht om de administratie van het loon van werknemers te verwerken. Maar salarisadministratie is niet iets dat u ‘zomaar even doet’. U heeft er specifieke vakkennis voor nodig én het kost tijd. Tijd die u vaak beter kunt uitbesteden aan andere aspecten binnen uw bedrijf. Veel bedrijven geven de administratie van salarissen daarom ook eenvoudigweg uit handen.

Tevreden personeel met goedlopend salarisadministratie

Een succesvol bedrijf heeft tevreden en gemotiveerd personeel. En wat werkt nu motiverender dan een salaris dat op tijd en accuraat de bankrekening binnenkomt? Maar de voorbereiding van het loon en de gerelateerde loonbelastingen is nog maar een klein onderdeel van de werkzaamheden van een salarisadministrateur. Andere taken zijn bijvoorbeeld:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • Periodieke en cumulatieve journaalposten;
 • Ziekmeldingen, WW-aanvragen en zwangerschapsmelding;
 • Jaaropgaven voor medewerkers;
 • Brutto-netto, netto-brutto berekeningen;
 • Toetsing wettelijke regelingen (minimumloon, zorgverzekeringswet).

Is uitbesteding van salarisadministratie voor u een optie?

Natuurlijk kunt u de bovenstaande administratie zelf uitvoeren. Maar misschien krijgt u al een beetje hoofdpijn van het lezen van al de werkzaamheden. Dan kunt u best overwegen om uw salarisadministratie uit te besteden aan een ervaren bedrijf. Het brengt namelijk een aantal mooie voordelen met zich mee:

 • U bespaart tijd: u hoeft zelf alleen urenstaten en personeelsmutaties bij te houden. Het administratiekantoor doet de rest. Zo houdt u tijd over voor andere belangrijke zaken binnen uw bedrijf.
 • U heeft geen vakkennis nodig: u geeft het werk immers uit handen. Salarisadministratie is een vak waar de regels continu veranderen, maar hier hoeft u geen rekening mee te houden: dat doet het administratiekantoor voor u.
 • U hoeft geen systeem te leren kennen: salarisadministratie wordt online gedaan en het zal wennen zijn om dit onder de knie te krijgen. Het administratiekantoor heeft hier een eigen systeem voor.
 • Het is goedkoper dan u denkt: vaak betaalt u een vast bedrag die u van tevoren natuurlijk even overlegt met het administratiekantoor.

Het opzetten van salarisadministratie kan vrij overweldigend zijn. En u merkt dat er genoeg voordelen zijn voor het uitbesteden van de salarisadministratie. Vooral voor grotere bedrijven met een complexe administratie is het een aantrekkelijke optie.

Heeft u interesse in het uitbesteden van de salarisadministratie? Neem dan eens contact op met Besseling Administratie Services B.V. in Nieuwegein. Wij lopen u graag door de opties die u heeft.

Geen aftrek voor terugbetaalde PGB

De moeder van een autistische en verstandelijk beperkte zoon heeft de verpleging en verzorging van haar zoon op zich genomen. De zoon heeft in 2013 persoonsgebonden budget (PGB) ontvangen van € 48.315. De vrouw heeft € 38.570 uit het PGB ontvangen. Zij heeft dit bedrag, verminderd met kosten, als resultaat uit overige werkzaamheden aangegeven. In 2014 heeft de vrouw een bedrag aan het Zorgkantoor betaald dat de zoon ten onrechte als PGB heeft ontvangen. De vrouw heeft die terugbetaling ook als kosten in haar aangifte 2013 opgenomen. In geschil bij Hof Den Bosch is de aftrekbaarheid van het terugbetaalde bedrag aan PGB. Hof Den Bosch is van mening dat de terugbetaling PGB door de vrouw niet is aan te merken als een terugbetalingsverplichting van haar zelf. Daarom komt de terugbetaling niet op het inkomen van de moeder in mindering. Het hof laat dan nog de vraag onbeantwoord of de terugbetaling in 2014 wel aan 2013 kan worden toegerekend. De vrouw heeft bovendien niet inzichtelijk gemaakt welke posten tot welke bedragen door het Zorgkantoor niet zijn goedgekeurd en waarom deze niet zijn goedgekeurd. De vrouw toont daarmee volgens het hof ook niet aan dat zij met de terugbetaling van door haar zoon onterecht ontvangen PGB een uitgave heeft gedaan voor de door haar verrichte werkzaamheden als zorgverlener.
Bron: Hof Den Bosch 12-04-2019 (gepubl. 20-06-2019)