Waarom een professionele financiële administratie zo belangrijk is

Ondernemers doen graag veel zelf, maar de financiële administratie is één van de onderdelen die men soms beter kan uitbesteden aan een professional. Enerzijds omdat ondernemers wettelijk verplicht zijn een financiële administratie bij te houden, het is dus belangrijk dat dit foutloos gebeurt. Anderzijds omdat een goed overzicht over de financiën onmisbaar is voor het bestaan van de onderneming. Met een heldere financiële administratie is het direct zichtbaar als er problemen dreigen te ontstaan, of er juist kansen voor groei voor het oprapen liggen.

 

De belastingdienst eist van ondernemers dat zij hun financiële administratie op orde hebben en bewaren, zodat dit desgewenst ingekeken kan worden. De jaarlijkse belastingaangifte is als het ware de samenvatting van het afgelopen jaar op financieel gebied. Door de financiële administratie in goede handen te hebben, kost deze aangifte maar weinig tijd. Maar voor eigen inzicht is het ook belangrijk om gedurende het jaar inzicht te hebben op de in- en uitgaven van de onderneming.

 

Hulp van een administratiekantoor
Het is mogelijk om de financiële administratie zelf bij te houden. Echter geven veel ondernemers aan dit één van de saaiste klussen van hun werk te vinden, en lang niet iedereen is hier goed in. Het professioneel bijhouden van een financiële administratie is dan ook een vak, administratiekantoren regelen deze service voor hun klanten. Daardoor kunnen ondernemers doen waar zij goed in zijn: ondernemen! 

 

De administratieve service van Besseling omvat onder andere het bijhouden van de financiële administratie van bedrijven. We dragen zorg over de gehele boekhouding:

 • In- en uitgaven
 • Omzet
 • Begrotingen
 • Belastingen
 • Aangifte van de inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en/of dividendbelasting
 • Versturen en betalen van facturen

Daarnaast kunnen we u voorzien van financieel advies en wijzen we u op belangrijke veranderingen in de financiële administratie. Zo is er altijd kijk op de in- en uitgaven terwijl u uw tijd optimaal kan inzetten voor de taken binnen het bedrijf.

 

Wilt u meer weten over wat een professionele financiële administratie u kan opleveren? Informeer dan bij Besseling Administratieve Services.

Wie regelt de salarisadministratie?

Wanneer je werknemers in dienst hebt, ben je verplicht om loon uit te betalen. Op de maandelijkse loonstrook staat echter niet alleen het loon dat ze op hun bankrekening overgeschreven krijgen. Er is ook nog een premie, pensioenafdracht, belastingafdracht, declaraties en meer. Zo wordt een loonstrook een ingewikkeld document, waarop alle gegevens wel kloppend moeten zijn voor elke werknemer. Hier komt bij dat de wetgeving omtrent lonen en uitbetaling regelmatig verandert. Hier moeten ondernemers direct op inspelen en aanpassen. Om deze reden kiezen veel bedrijven voor het uitbesteden van de salarisadministratie.

 

Een administratiekantoor levert diverse services, waaronder het verzorgen van de salarisadministratie voor bedrijven. Ze zorgen voor kloppende loonstroken, de juiste berekeningen voor premies en declaraties en het tijdig betalen van belasting en pensioenfondsen. Bovendien kan een administratiekantoor u op de hoogte houden van wetswijzigingen, vergoedingen en regelingen die van toepassing zijn.

 

Hulp van een administratiekantoor
Besseling Administratieve Services houdt kantoor in Nieuwegein. Een van de diensten van Besseling is het professioneel verzorgen van salarisadministratie. Voor zowel grote als kleine ondernemingen wordt alles rondom de salarisuitbetalingen geregeld tegen een scherp tarief. De experts van Besseling zijn continu op de hoogte van nieuwe regelingen en wetswijzigingen, waardoor de salarisadministratie altijd kloppend is. Dit geeft niet alleen een gevoel van veiligheid richting de belastingdienst en pensioenfondsen, maar is ook een positieve factor voor werknemers. Zij worden gegarandeerd op de afgesproken datum uitbetaald met het bedrag dat hen beloofd is, zonder uitzonderingen.

 

Besseling fungeert tevens als aanspreekpunt voor vragen over het salaris. Werknemers worden door ons te woord gestaan als er vragen zijn over de uitbetaling of het toepassen van diverse regelingen. Als werkgever kunt u de medewerkers doorverwijzen naar een kundige contactpersoon, terwijl u zich richt op de inhoudelijke taken binnen de onderneming.

 

Wist u dat er ook mogelijkheden zijn om de salarisadministratie gedeeltelijk te automatiseren? Bij Besseling Administratieve Services is maatwerk mogelijk als het gaat om uw salarisadministratie. Vraag gerust naar alle opties.

Hoe werkt online boekhouden?

Boekhouden is niet langer gebonden aan prints, kopieën en schoenendozen vol met bonnetjes. Tegenwoordig kan de gehele boekhouding digitaal gedaan worden, en ook online opgeslagen zijn. Dat kan risicovol klinken voor wie nog gewend is om alle gegevens in tastbare mappen te bewaren, maar het tegendeel is waar. Online boekhouden is makkelijk, snel en op hetzelfde professionele niveau als “traditioneel” boekhouden.

 

Dankzij slimme software kunnen veel processen geautomatiseerd worden bij het online boekhouden. Zo wordt de ingevoerde informatie over inkomsten en uitgaven direct verwerkt tot een concept voor de aangifte inkomsten- of omzetbelasting en kunnen vaste tarieven gekoppeld worden aan bepaalde projecten. Hiermee is het voor ondernemers gemakkelijker geworden om zelf de boekhouding te beheren. Maar vrees niet: dit betekent niet dat je het helemaal alleen hoeft te doen.

 

Het administratiekantoor als hulp bij online boekhouden
Een vaste eigenschap bij de meeste boekhoudsoftware is het toevoegen van een tweede gebruiker. Jij kiest zelf wie er toegang en inzicht heeft in de administratie, zo kan het administratiekantoor nog steeds helpen. Bij een online boekhoudpakket in combinatie met de service van een administratiekantoor kunnen ondernemers zelf hun boekhouding beheren en fungeert het administratiekantoor als toezichthoudend specialist. Deze kan meekijken met de cijfers en eventuele fouten opsporen en verbeteren, de gegevens controleren en waar nodig aanvullen.

 

Bij Besseling Administratieve Service zien we online boekhouden als de toekomst. Het is een handige tool die ondernemers zelf in staat stelt om de administratie te beheren, met onze ondersteuning. We werken tegenwoordig samen met de klant aan het beheren en controleren van een gezonde boekhouding, een werkwijze die voordelen heeft voor alle partijen.

 

We vertellen graag meer over de mogelijkheden van online boekhouden en ons persoonlijk advies aan jou. Bel of mail ons voor een afspraak over online boekhouden.

Kom jij als ondernemer aan het urencriterium?

De belastingdienst heeft voor ZZP’ers speciale aftrekposten. Dankzij de zelfstandigenaftrek en startersaftrek kan het belastingvoordeel aardig oplopen. Er zijn wel regels verbonden aan het gebruik van deze aftrekposten. Het urencriterium is leidend: om in aanmerking te komen voor deze aftrekposten moet men minimaal 1225 uur per jaar aan de onderneming besteden.

Welk belastingvoordeel is er?

Er zijn diverse regelingen voor ondernemers waardoor de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar gunstig uitvalt. De meest gebruikte aftrekposten zijn de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. ZZP’ers die kunnen aantonen dat ze minstens 1225 uur per jaar aan hun onderneming hebben besteed, kunnen dankzij de zelfstandigenaftrek 5030,- euro van de winst aftrekken. In de eerste vijf jaar van een onderneming kan er ook aanspraak gemaakt worden op de startersaftrek. Hiermee kan nog eens 2123,- euro worden afgetrokken. Ondernemingen kunnen maximaal drie keer gebruikmaken van de startersaftrek in deze eerste vijf jaar. De hoogte van de bedragen worden jaarlijks aangepast bovenstaande cijfers gelden voor 2023.

 

Urencriterium berekenen

Het urencriterium is leidend bij de ondernemersaftrek. Dit houdt in dat een zelfstandige minimaal 1225 uur per jaar aan zijn of haar onderneming moet besteden. Bij minder uren hoeft er geen zakelijke aangifte inkomstenbelasting gedaan te worden, maar kan degene de inkomsten onder overige inkomsten aangeven bij de persoonlijke belastingaangifte. Belangrijk om te weten is dat het urencriterium niet alleen bestaat uit gefactureerde uren . Ook andere werkzaamheden binnen het bedrijf vallen hieronder, denk aan acquisitie, offertes opmaken, het maken en bijhouden van een bedrijfswebsite, netwerkbijeenkomsten en (bij)scholing bezoeken. Het urencriterium wordt opgeteld over het gehele kalenderjaar, ongeacht wanneer de onderneming is gestart. Wie halverwege het jaar van start gaat, zal daarom meer moeite doen om aan het urencriterium te voldoen. Wel zijn er aangepaste regels voor zwangerschapsverlof en arbeidsongeschiktheid.

Bij de aanvraag voor ondernemersaftrek kan de belastingdienst controle uitvoeren op het urencriterium. De ondernemer moet dan kunnen aantonen dat het urencriterium is behaald. Dit kan door de uren bij te houden in een agenda of boekhouding, maar ook facturen en communicatie naar klanten kunnen worden aangedragen als bewijs. De belastingdienst kan tot zeven jaar terug informatie opvragen over deze administratie. Ondernemers doen er daarom goed aan om hun uren nauwkeurig te registreren, en deze gegevens minstens zeven jaar te bewaren.

Voor vragen over het urencriterium kan [company_name] u van dienst zijn. Ondernemers zijn welkom om hun individuele situatie met ons te bespreken. Neem contact op met [company_name] in [city] en ontdek of u recht heeft op belastingvoordeel.

Nieuwe regels voor tijdelijk werk

Om zowel werkgevers als werknemers meer zekerheid te geven, is in 2022 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd. Sindsdien is er het één en ander veranderd aan de rechten en plichten van werkgevers en flexwerkers. Voor de rechten van uitzendkrachten is deze nieuwe wet een positief geluid.

 

Meer zekerheid

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat uitzendkrachten en flexwerkers meer zekerheid krijgen. Een van de nieuwe regels voor tijdelijk werk is dat een tijdelijk contract maximaal drie jaar aangeboden mag worden. Hierna is er automatisch sprake van een contract voor onbepaalde tijd, dit wordt de ketenregeling genoemd. Zo wordt voorkomen dat werknemers zich jarenlang hechten aan een bedrijf, en toch maar de beperkte rechten van een uitzendkracht hebben. Ook gaan flexwerkers erop vooruit als het gaat om transitievergoedingen. Vanaf 2020 is er na ontslag recht op een vergoeding: een derde van het maandsalaris voor elk jaar dienstverband. Een werknemer kan bij bijzondere omstandigheden bij de rechter een hogere transitievergoeding aanvragen. Met de rekenhulp transitievergoeding (link: https://rekenhulptransitievergoeding.nl/) kan de hoogte van de vergoeding waar je recht op hebt berekend worden.

 

Oproepkrachten en payrollers

Ook moeten bedrijven hun oproepkrachten na een jaar een aanbod doen voor een vast dienstverband. Oproepkrachten hebben sinds augustus 2022 recht op vaste dagen en tijdvakken waarin ze oproepbaar zijn voor hun werkgever. Word je buiten deze tijden opgeroepen? Dan heb je het recht dit te weigeren.

Tenslotte zijn in de WAB de arbeidsvoorwaarden voor payrollers gelijkgetrokken met die van vaste werknemers. Op deze manier hebben mensen die via een payrollbedrijf werken, dezelfde rechten als hun collega’s die een arbeidscontract hebben via het bedrijf waar ze voor werken.

Meer rechten voor uitzendkrachten

De nieuwe wetgeving moet de positie van uitzendkrachten verbeteren. Dat is belangrijk, want 4 op de 10 Nederlanders is flexwerker. Dankzij de WAB zal het aantal vaste aanstellingen in de komende jaren toenemen, en hebben uitzendkrachten tevens meer rechten dan voorheen. Door een degelijke transitievergoeding en betere arbeidsvoorwaarden is er voor hen meer zekerheid over hun financiën en werktijden. Wie bewust kiest voor een tijdelijk contract, heeft deze ruimte nog altijd. De ketenregeling wordt verbroken als de werknemer gedurende zes maanden geen contract heeft gehad binnen het bedrijf, hierna mag hij weer gedurende drie jaar volgens een tijdelijk contract werken. Voor seizoenswerk zijn er uitzonderingen; zij kunnen na drie maanden weer een nieuw tijdelijk contract aangaan. Of er sprake is van seizoenswerk, staat omschreven in de geldende CAO.

Heb jij een vraag over je rechten als uitzendkracht? Of wil je meer weten over de nieuwe regels voor tijdelijk werk? [company_name] in [city] geeft graag meer informatie over dit onderwerp. Neem gerust contact met ons op.

Wanneer ga je van een eenmanszaak naar een BV?

Een eenmanszaak of een BV, wat is het verschil? Behalve de twee letters achter de bedrijfsnaam zijn er meer verschillen. Daarom kiezen ondernemers er soms voor om hun eenmanszaak om te zetten in een BV. Of dit verstandig is, is sterk afhankelijk van de situatie van de onderneming.

Er zijn verschillende manieren om een bestaande eenmanszaak om te zetten naar een BV. Dit kan op elk gewenst moment, maar is geen keuze om impulsief te maken. Wie een BV heeft, ontvangt zijn of haar salaris uit het bedrijf; het gebruikelijk loon. Dit is afhankelijk van het loon van een vergelijkbare functie, maar dan in loondienst. Met een BV verandert er veel op het gebied van belastingen: je maakt geen gebruik meer van een aantal aftrekposten, maar je betaalt vennootschapsbelasting in plaats van inkomstenbelasting. Het percentage van vennootschapsbelasting ligt veel lager, voor de eerste 200.000 euro betaal je 19% belasting, boven dit bedrag is de vennootschapsbelasting 25%. Mogelijk moet je ook dividendbelasting betalen à 26,9%.

 

Omslagpunt

De voordelen voor een BV ten opzichte van een eenmanszaak zijn fiscaal gezien afhankelijk van een omslagpunt. Bij een hogere winst zijn de belastingtarieven voor een BV gunstiger, dit omslagpunt is echter elk jaar anders. In 2022 lag dit op 120.000 euro winst. Een andere reden om over te gaan op een BV is vanwege de aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaak is de individu aansprakelijk, bij een BV wordt deze aansprakelijkheid in het bedrijf gelegd. Zo kan de ondernemer zijn financiële inleg verliezen, maar niet zijn persoonlijke bezittingen. Deze aansprakelijkheid is ook een belangrijk argument voor gehuwden; wie trouwt in gemeenschap van goederen, deelt deze aansprakelijkheid.

Anderzijds komen er meer kosten kijken bij een BV en is de administratie vele malen uitgebreider. Afhankelijk van de manier waarop een eenmanszaak wordt omgezet in een BV, kan de ondernemer zijn financiën bezittingen overdragen naar het bedrijf. Het eigendom hiervan verandert dan ook.

Voor- en nadelen van een BV

De keuze voor een BV heeft een aantal voordelen, waardoor steeds meer ondernemers deze overstap maken.

 • Geen persoonlijke aansprakelijkheid
 • Vennootschapsbelasting (19%) in plaats van inkomstenbelasting is bij een hoge winst voordeliger

Er zijn echter ook nadelen;

 • Mogelijk moet er dividendbelasting betaald worden
 • Een BV moet bestaan uit een bestuur en aandeelhouders, inclusief bijkomende administratie
 • Er verdwijnen belastingvoordelen waar de eenmanszaak wel aansprak op kan maken

 

Bovenstaande informatie geeft aan dat de keuze tussen een eenmanszaak en een BV niet eenvoudig is. Voor een deskundig advies over dit onderwerp kunt u terecht bij [company_name] in [city]. Maak een afspraak met onze medewerkers voor een adviesgesprek.

De reiskosten- en thuiswerkvergoeding combineren

De lockdown is inmiddels voorbij, maar het thuiswerken voor veel mensen niet. Thuiswerken (volledig of in deeltijd) is eigenlijk een normaal onderdeel van het werk geworden en in het Belastingplan 2022 is dan ook een onbelaste thuiswerkvergoeding opgenomen. In bepaalde gevallen kan dit gecombineerd worden met een vaste reiskostenvergoeding.

Afhankelijk van uw keuze als werkgever zullen de arbeidsvoorwaarden, administratie en salarissystemen hierop aangepast moeten worden. Besseling uit Nieuwegein kan u niet alleen helpen met uw algemene salarisadministratie, maar kan ook dienen als verwerker en adviseur voor het instellen van een manier om met de extra kosten van het thuiswerken om te gaan in samenhang met de reiskostenvergoeding. Hier leest u daar meer over.

Wat houdt de vrijgestelde thuiswerkvergoeding in?

Volgens het Belastingplan 2022 kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2022 hun werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van € 2,00 per thuiswerkdag. Deze vergoeding dekt kosten als elektriciteit, koffie en toiletpapier en staat los van de vergoeding van bijvoorbeeld internet en Arbo-voorzieningen. Als een werknemer een vast aantal dagen thuiswerkt, kan de thuiswerkvergoeding als vaste vergoeding worden vergoed. De werknemer hoeft dan maar op 70% van de vergoede thuiswerkdagen ook echt thuis te werken, net als bij de huidige vaste reiskostenvergoeding.

Samenloop van de thuiswerk- en reiskostenvergoeding

Indien een werknemer een vast aantal thuiswerkdagen heeft en ook op een vast aantal dagen naar een vaste werkplaats rijdt, kunnen de belastingvrije reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en de thuiswerkvergoeding gecombineerd worden onder de werkkostenregeling. De vrijgestelde thuiswerkvergoeding en de vrijgestelde reiskostenvergoeding woon-werkverkeer mogen hierbij niet op dezelfde werkdag worden toegepast, bijvoorbeeld als uw medewerker een halve dag op kantoor werkt en een halve dag thuis. Reiskosten voor een zakelijke afspraak die niet op de vaste werkplek plaatsvindt mogen wel worden vergoed onder deze regeling. Wilt u beide vergoedingen op dezelfde dag toepassen, dan moet u over een hiervan belasting betalen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Om te beslissen of u gebruik wilt maken van de vaste thuiswerkvergoeding in combinatie met de reiskostenvergoeding, is het belangrijk om u van een aantal zaken bewust te zijn:

 • In tegenstelling tot de reiskostenvergoeding, die al 20 jaar op € 0,19 per kilometer staat, zal de thuiswerkvergoeding jaarlijks geïndexeerd worden.
 • Of de gecombineerde vaste vrijgestelde vergoeding gunstig uitvalt voor de werknemer hangt af van de reisafstand naar de vaste werkplek. Als een enkele reis minder dan vijf kilometer is, valt de vergoeding volgens de nieuwe regeling hoger uit. Bij een langere reis is de huidige regeling gunstiger voor de werknemer.
 • Omdat samenloop van de gerichte vrijstellingen voor de reiskosten woon-werkverkeer en voor thuiswerken niet mogelijk is, is het belangrijk om duidelijke structurele afspraken te maken over het aantal thuiswerkdagen.
 • Het is mogelijk dat u de personeels- en salarisadministratie aan moet passen om gebruik te kunnen maken van de combinatie reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Wilt u meer weten over de nieuwe thuiswerkvergoeding of wilt u advies over het aanpassen van uw systemen? Besseling Administratie Services B.V. staat klaar voor Nieuwegein en omgeving. Neem vrijblijvend contact op.

Salarisadministratie opzetten voor nieuwe werknemers

We zitten alweer een paar weken in de vakantieperiode en nu steeds meer winkels en horecagelegenheden na de lockdowns weer open zijn, is de kans groot dat ook uw bedrijf op zoek is naar nieuwe werknemers. Natuurlijk gaat het aannemen van nieuwe krachten gepaard met het opzetten van hun salarisadministratie. Hier leest u meer over de salarisadministratie voor nieuwe werknemers en hoe een professional als Besseling Administratie Services uit Nieuwegein u hierbij van dienst kan zijn.

Hoe zet u de loonadministratie op?

Het opzetten van de loonadministratie voor een nieuwe medewerker is een van uw administratieve verplichtingen als werkgever. Is dit de eerste keer dat uw bedrijf een werknemer in dienst neemt? Dan moet u zich eerst aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. Volgende werknemers die u aanneemt neemt u op in uw volgende aangifte.

De salarisadministratie heeft drie belangrijke onderdelen: de loonstaat, het loonstrookje en de jaaropgave. U houdt voor iedere werknemer een loonstaat bij. Hierop staan onder andere het loon van de werknemer in geld, de reiskostenvergoeding, de ingehouden loonbelast en premies voor werknemersverzekeringen. Daarnaast stuurt u de medewerker elke maand een loonstrookje, waarop een overzicht staat van onder meer de gewerkte uren, het bruto-inkomen, onkostenvergoedingen en de ingehouden loonbelasting en premies. Ten slotte maakt u elk jaar een jaaropgave op voor de Belastingdienst. Hierin staat alles over het loon van de werknemer en de inhoudingen erop.

Waarom huurt u een professional in?

Het opzetten van de loonadministratie en het bijhouden ervan is veel werk en kan vrij ingewikkeld zijn. Daarbij komt dat een klein foutje voor grote kosten kan zorgen – het is immers erg belangrijk dat de Belastingdienst de juiste informatie ontvangt. Voldoet u niet aan uw administratieve verplichtingen als werkgever, dan kunt u een flinke boete krijgen. Een professioneel administratiekantoor beschikt over de juiste kennis en software om uw salarisadministratie perfect te verzorgen. Dit bespaart u veel tijd en moeite – tijd en moeite die u beter aan de corebusiness van uw bedrijf kunt besteden.

Wilt u een professional inschakelen voor de salarisadministratie voor uw nieuwe werknemers in regio Nieuwegein? Neem vrijblijvend contact op met Besseling Administratie Services B.V. voor meer informatie.