Salarisadministratie opzetten voor nieuwe werknemers

We zitten alweer een paar weken in de vakantieperiode en nu steeds meer winkels en horecagelegenheden na de lockdowns weer open zijn, is de kans groot dat ook uw bedrijf op zoek is naar nieuwe werknemers. Natuurlijk gaat het aannemen van nieuwe krachten gepaard met het opzetten van hun salarisadministratie. Hier leest u meer over de salarisadministratie voor nieuwe werknemers en hoe een professional als Besseling Administratie Services uit Nieuwegein u hierbij van dienst kan zijn.

Hoe zet u de loonadministratie op?

Het opzetten van de loonadministratie voor een nieuwe medewerker is een van uw administratieve verplichtingen als werkgever. Is dit de eerste keer dat uw bedrijf een werknemer in dienst neemt? Dan moet u zich eerst aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. Volgende werknemers die u aanneemt neemt u op in uw volgende aangifte.

De salarisadministratie heeft drie belangrijke onderdelen: de loonstaat, het loonstrookje en de jaaropgave. U houdt voor iedere werknemer een loonstaat bij. Hierop staan onder andere het loon van de werknemer in geld, de reiskostenvergoeding, de ingehouden loonbelast en premies voor werknemersverzekeringen. Daarnaast stuurt u de medewerker elke maand een loonstrookje, waarop een overzicht staat van onder meer de gewerkte uren, het bruto-inkomen, onkostenvergoedingen en de ingehouden loonbelasting en premies. Ten slotte maakt u elk jaar een jaaropgave op voor de Belastingdienst. Hierin staat alles over het loon van de werknemer en de inhoudingen erop.

Waarom huurt u een professional in?

Het opzetten van de loonadministratie en het bijhouden ervan is veel werk en kan vrij ingewikkeld zijn. Daarbij komt dat een klein foutje voor grote kosten kan zorgen – het is immers erg belangrijk dat de Belastingdienst de juiste informatie ontvangt. Voldoet u niet aan uw administratieve verplichtingen als werkgever, dan kunt u een flinke boete krijgen. Een professioneel administratiekantoor beschikt over de juiste kennis en software om uw salarisadministratie perfect te verzorgen. Dit bespaart u veel tijd en moeite – tijd en moeite die u beter aan de corebusiness van uw bedrijf kunt besteden.

Wilt u een professional inschakelen voor de salarisadministratie voor uw nieuwe werknemers in regio Nieuwegein? Neem vrijblijvend contact op met Besseling Administratie Services B.V. voor meer informatie.

Steeds meer mensen kiezen voor online boekhouden, maar waarom eigenlijk?

Veel zzp’ers hebben het gevoel dat het uitbesteden van de boekhouding meer iets is voor grotere bedrijven en dat het veel geld kost. In de praktijk blijkt echter dat steeds meer kleine ondernemers ervoor kiezen hun boekhouding online te doen. Waarom dit is en wat de voor jou als ondernemer de voordelen zijn, daar gaan we in deze blog nog eens dieper op in.

Waarom is het eigenlijk zo populair aan het worden?

We leven in een tijd van digitale oplossingen. Veel aanbieders van boekhoudkundige en administratiediensten bieden online digitale oplossingen aan en in de laatste jaren zien we dat zelfs grote bedrijven, die traditioneel gezien hun boekhouding liever binnenshuis houden, massaal overschakelen naar betrouwbare online oplossingen voor hun administratie en boekhouding.

Dat komt omdat online oplossingen veel gebruiksgemak bieden en het niet meer nodig is om zelf over dure boekhoudsoftware te beschikken, of om een accountant vele uren te laten besteden aan het inrichten van een complex Excel-bestand, of het – in jou geval als kleine ondernemer – zelf te doen.

De voordelen nogmaals op een rij

Ook voor de kleine ondernemer bieden online oplossingen, zoals online boekhouding, veel voordelen. Zoals gezegd is het niet nodig om zelf complexe Excel-bestanden te maken of om dure administratiesoftware aan te schaffen. Bovendien is een van de grote voordelen van online boekhouden, dat er altijd een ervaren professional met je meekijkt om ervoor te zorgen dat je geen foute boekingen maakt en dat je daar waar mogelijk alle voordelen pakt, die voor jou zijn weggelegd in de vaak complexe belastingwetgeving.

Omdat je gebruikmaakt van een online systeem heb je geen hoge initiële kosten en is het ontzettend eenvoudig om verschillende rapportages aan te vragen, zoals een jaarrekening. En omdat alles online gebeurt, ben je ervan verzekerd dat de software altijd up-to-date is en dat je waar je ook bent met een internetverbinding, altijd toegang hebt tot je vertrouwelijke boekhouding.

Ben je benieuwd hoe online boekhouden er voor jou uitziet? Neem eens contact op met Besseling Administratie Services uit Nieuwegein voor meer informatie of een offerte.

Personeelsadministratie: uitbesteden of niet?

Voor elk bedrijf in Nederland dat werknemers heeft is het verplicht een heldere personeelsadministratie bij te houden. Dat geldt voor grote ondernemingen, maar net zo goed voor ZZP’ers die personeel inhuren. Het zelf doen van alle boekhouding, inclusief de personeelsadministratie, lijkt een interessante optie. Maar wat zijn de voordelen ervan ten opzichte van de administratie uitbesteden aan een administratief dienstverlener? Besseling Administratie Services uit Nieuwegein vertelt u er alles over in deze blog.

Wat houdt de personeelsadministratie in?

Bedrijven met personeel vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse economie en hebben daarom een bepaalde verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe. Dit wordt weerspiegeld in de personeelsadministratie en de regels waaraan deze moet voldoen volgens de overheid en de belastingdienst. Er moet een duidelijk personeelsdossier worden bijgehouden met een goede loonadministratie. Zaken die hierin naar voren komen zijn onder meer:

  • Het maken van loonbelastingverklaringen
  • Het berekenen van het bruto- en nettoloon van het personeel
  • Het maken van salarisstroken
  • Het invoeren van salarisschalen in uw onderneming
  • Het voeren van een personeelsplan
  • Onkostenvergoedingen voor het personeel administreren

Waar moet ik rekening mee houden?

Als u goed onderlegd bent in dergelijke administratieve taken en u heeft genoeg tijd over naast het werk voor uw onderneming om deze administratie zelf te doen, dan is dat natuurlijk een goede oplossing. Maar voor de meeste bedrijven is het uitbesteden van deze administratie een veiligere en handigere oplossing. Het is veiliger omdat u ervan verzekerd bent dat er geen fouten in uw administratie ontstaan waar u later verantwoordelijk voor kunt worden gehouden en het is handiger omdat u zich over de hele administratie geen zorgen meer hoeft te maken en u zich kunt bezighouden met waar uw onderneming zich op richt.

Er is wel een tussenweg. Door middel van online boekhouden, is het mogelijk om zelf een groot deel van uw boekhouding online bij te houden in een door uw administratiedienstverlener beheerd online boekhoudingsprogramma. Zo houdt u zelf de controle over uw boekhouding, maar bent u ervan verzekerd dat er professionals met u meekijken om ervoor te zorgen dat uw boekhouding aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Uw personeelsadministratie uitbesteden of online boekhouden? Neem eens contact op met Besseling Administratie Services uit Nieuwegein.

Over de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken door onder meer oproepkrachten en payrollmedewerkers meer rechten te geven. Hierdoor wordt vast werk aantrekkelijker gemaakt. In de WAB is ook een eenvoudiger ontslagrecht vastgelegd evenals een verlaagde WW-premie in een aantal gevallen. Door vast werk minder vast te maken maar ook door flexibel werk minder flexibel te maken, hoopt het kabinet de kloof te kunnen dichten. Hoe gaan ze dat doen? Besseling Administratie Services in Nieuwegein legt het u uit.

 

Het ontslagrecht

Een ontslagaanvraag voor een vaste medewerker wordt in de WAB eenvoudiger. Moet men anno 2019 nog voldoen aan minimaal een van de acht gronden voor ontslag, in 2020 wordt de cumulatiegrond ingevoerd. Dit betekent dat ontslag voortaan ook kan plaatsvinden op basis van een optelsom van omstandigheden.

 

Transitievergoeding

In de WAB wordt ook de transitievergoeding anders berekend. Vanaf 2020 heeft iedere werknemer vanaf zijn of haar eerste werkdag recht op een vergoeding (dit was na twee jaar), ook tijdens een eventuele proeftijd. De transitievergoeding wordt wel lager, voor elk jaar dienstverband moet een derde maandsalaris worden betaald. Als je als kleine werkgever je bedrijf moet beëindigen vanwege pensioen of ziekte, dan worden eventueel uit te betalen transitievergoedingen gecompenseerd.

 

Verruiming van de ketenregeling

Flexibel werk wordt minder aantrekkelijk gemaakt door een uitbreiding van de ketenregeling. Dit houdt in dat dat een werknemer voortaan drie aaneensluitende contracten geboden mag worden over een periode van drie jaar. Dit was twee jaar.

 

Veranderingen voor oproepkrachten

Voor oproepkrachten gaan andere regels gelden. Zo is een oproepkracht alleen nog verplicht te komen werken als hij vier dagen voor aanvang van het werk wordt opgeroepen. Gaat een werk niet door terwijl de kracht wel ingepland is, moet er toch salaris betaald worden. Na twaalf maanden heeft een oproepkracht bovendien recht op een contract voor het gemiddeld aantal uur dat hij of zij in een jaar gewerkt heeft.

 

Payrollers

Payrollers krijgen een nieuwe status die vrijwel gelijk is aan eigen werknemers. Zo krijgen zij ook recht op bijvoorbeeld een dertiende maand en een prestatie-uitkering. Dit betekent dat ze een stuk duurder en dus minder aantrekkelijk worden.

 

WW-premie

De WW-premie voor vaste werknemers gaat omlaag waardoor het aantrekkelijker wordt iemand in vaste dienst te nemen.

 

Om goed voorbereid te zijn op de WAB is het verstandig het Stappenplan WAB door te werken. Uiteraard kunt u ook bij Besseling Administratie Services in Nieuwegein terecht voor een gedegen advies op maat voor uw bedrijf.

Cao-rapportage 2017

De rapportage geeft een beeld van de stand van zaken van cao-afspraken op het gebied van de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, flexibele beloning, contracten voor bepaalde tijd, duurzame inzetbaarheid en bevordering van (een bredere) inzetbaarheid. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 99 cao’s. Onder deze cao’s vallen circa 4,5 miljoen werknemers (80% van alle werknemers onder een cao).
Volgens de rapportage bedroeg de gemiddelde contractloonontwikkeling in 2017 1,6%. In 2016 lag de contractloonontwikkeling een halve procentpunt hoger. De contractloonmutatie in 2017 loopt uiteen van gemiddeld 1,2% in de overheidssector, 1,7% in de marktsector tot 1,8% in de zorgsector. Het hoogst was de contractloonontwikkeling in de sector vervoer en communicatie (1,9%) en het laagst in de sectoren landbouw en visserij, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening (1,6%).

Volgens de voorlopige cijfers van 2018 is dit jaar de contractloonstijging iets hoger (1,8%). Dit cijfer is gebaseerd op 52 cao-akkoorden. Rekening houdend met de overloopeffecten uit vorige jaren komt de gemiddelde contractloonmutatie voor 2018 op jaarbasis uit op 1,9%.

Bron: Min SZW 26-06-2018

Objectieve kenmerken bepalen of sociaal plan RVU is

Een vennootschap heeft in verband met een reorganisatie, volgens het afspiegelingsbeginsel boventallige werknemers aangewezen en een ‘vrijwilligers en plaatsmakersregeling’ opgezet. Boventallige werknemers en werknemers die gebruikmaken van de plaatsmakersregeling ontvangen een beëindigingsvergoeding. De vergoeding wordt berekend op basis van de kantonrechtersformule en bedraagt maximaal de redelijkerwijs te verwachten inkomensderving tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij de berekening van de vergoeding wordt rekening gehouden met de uitkeringsrechten waarop een werknemer aanspraak kan maken. De vennootschap heeft de inspecteur verzocht om bij beschikking te bepalen dat de vergoeding niet wordt aangemerkt als een vergoeding uit hoofde van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). De inspecteur meent dat een dergelijke beschikking niet kan worden afgegeven. Bij een plaatsmakersregeling kan volgens de inspecteur niet vooraf aan de hand van objectieve criteria worden vastgesteld of het collectieve ontslag al dan niet leeftijdsafhankelijk is. Verder meent de inspecteur dat uit de feitelijke uitstroom is gebleken dat de regeling een RVU is.

De Hoge Raad geeft aan hoe men de vraag of sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) moet beantwoorden. Daarbij is bepalend of de uitkeringen of verstrekkingen uit de desbetreffende regeling zijn bedoeld om het inkomen van de ex-werknemer te overbruggen of aan te vullen tot zijn pensioendatum. De beweegreden van de werkgever om deze uitkeringen te verstrekken zijn niet van belang, net zomin als de reden voor de werknemer om deel te nemen aan deze regeling. Men moet evenmin rekening houden met de feitelijke uitstroom van de werknemers en de hoogte van het feitelijk overeengekomen beëindigingsvergoeding. De Hoge Raad oordeelt dat Hof Den Bosch op dit punt een steek had laten vallen. Maar uiteindelijk had het hof terecht geoordeeld dat een plaatsmakersregeling niet kwalificeerde als een RVU. De Hoge Raad verklaart daarom het cassatieberoep van de staatssecretaris van Financiën ongegrond.

Bron: HR 22-06-2018