Thuiswerk

De reiskosten- en thuiswerkvergoeding combineren

De lockdown is inmiddels voorbij, maar het thuiswerken voor veel mensen niet. Thuiswerken (volledig of in deeltijd) is eigenlijk een normaal onderdeel van het werk geworden en in het Belastingplan 2022 is dan ook een onbelaste thuiswerkvergoeding opgenomen. In bepaalde gevallen kan dit gecombineerd worden met een vaste reiskostenvergoeding.

Afhankelijk van uw keuze als werkgever zullen de arbeidsvoorwaarden, administratie en salarissystemen hierop aangepast moeten worden. Besseling uit Nieuwegein kan u niet alleen helpen met uw algemene salarisadministratie, maar kan ook dienen als verwerker en adviseur voor het instellen van een manier om met de extra kosten van het thuiswerken om te gaan in samenhang met de reiskostenvergoeding. Hier leest u daar meer over.

Wat houdt de vrijgestelde thuiswerkvergoeding in?

Volgens het Belastingplan 2022 kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2022 hun werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van € 2,00 per thuiswerkdag. Deze vergoeding dekt kosten als elektriciteit, koffie en toiletpapier en staat los van de vergoeding van bijvoorbeeld internet en Arbo-voorzieningen. Als een werknemer een vast aantal dagen thuiswerkt, kan de thuiswerkvergoeding als vaste vergoeding worden vergoed. De werknemer hoeft dan maar op 70% van de vergoede thuiswerkdagen ook echt thuis te werken, net als bij de huidige vaste reiskostenvergoeding.

Samenloop van de thuiswerk- en reiskostenvergoeding

Indien een werknemer een vast aantal thuiswerkdagen heeft en ook op een vast aantal dagen naar een vaste werkplaats rijdt, kunnen de belastingvrije reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en de thuiswerkvergoeding gecombineerd worden onder de werkkostenregeling. De vrijgestelde thuiswerkvergoeding en de vrijgestelde reiskostenvergoeding woon-werkverkeer mogen hierbij niet op dezelfde werkdag worden toegepast, bijvoorbeeld als uw medewerker een halve dag op kantoor werkt en een halve dag thuis. Reiskosten voor een zakelijke afspraak die niet op de vaste werkplek plaatsvindt mogen wel worden vergoed onder deze regeling. Wilt u beide vergoedingen op dezelfde dag toepassen, dan moet u over een hiervan belasting betalen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Om te beslissen of u gebruik wilt maken van de vaste thuiswerkvergoeding in combinatie met de reiskostenvergoeding, is het belangrijk om u van een aantal zaken bewust te zijn:

  • In tegenstelling tot de reiskostenvergoeding, die al 20 jaar op € 0,19 per kilometer staat, zal de thuiswerkvergoeding jaarlijks geïndexeerd worden.
  • Of de gecombineerde vaste vrijgestelde vergoeding gunstig uitvalt voor de werknemer hangt af van de reisafstand naar de vaste werkplek. Als een enkele reis minder dan vijf kilometer is, valt de vergoeding volgens de nieuwe regeling hoger uit. Bij een langere reis is de huidige regeling gunstiger voor de werknemer.
  • Omdat samenloop van de gerichte vrijstellingen voor de reiskosten woon-werkverkeer en voor thuiswerken niet mogelijk is, is het belangrijk om duidelijke structurele afspraken te maken over het aantal thuiswerkdagen.
  • Het is mogelijk dat u de personeels- en salarisadministratie aan moet passen om gebruik te kunnen maken van de combinatie reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Wilt u meer weten over de nieuwe thuiswerkvergoeding of wilt u advies over het aanpassen van uw systemen? Besseling Administratie Services B.V. staat klaar voor Nieuwegein en omgeving. Neem vrijblijvend contact op.