Urencriterium

Kom jij als ondernemer aan het urencriterium?

De belastingdienst heeft voor ZZP’ers speciale aftrekposten. Dankzij de zelfstandigenaftrek en startersaftrek kan het belastingvoordeel aardig oplopen. Er zijn wel regels verbonden aan het gebruik van deze aftrekposten. Het urencriterium is leidend: om in aanmerking te komen voor deze aftrekposten moet men minimaal 1225 uur per jaar aan de onderneming besteden.

Welk belastingvoordeel is er?

Er zijn diverse regelingen voor ondernemers waardoor de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar gunstig uitvalt. De meest gebruikte aftrekposten zijn de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. ZZP’ers die kunnen aantonen dat ze minstens 1225 uur per jaar aan hun onderneming hebben besteed, kunnen dankzij de zelfstandigenaftrek 5030,- euro van de winst aftrekken. In de eerste vijf jaar van een onderneming kan er ook aanspraak gemaakt worden op de startersaftrek. Hiermee kan nog eens 2123,- euro worden afgetrokken. Ondernemingen kunnen maximaal drie keer gebruikmaken van de startersaftrek in deze eerste vijf jaar. De hoogte van de bedragen worden jaarlijks aangepast bovenstaande cijfers gelden voor 2023.

 

Urencriterium berekenen

Het urencriterium is leidend bij de ondernemersaftrek. Dit houdt in dat een zelfstandige minimaal 1225 uur per jaar aan zijn of haar onderneming moet besteden. Bij minder uren hoeft er geen zakelijke aangifte inkomstenbelasting gedaan te worden, maar kan degene de inkomsten onder overige inkomsten aangeven bij de persoonlijke belastingaangifte. Belangrijk om te weten is dat het urencriterium niet alleen bestaat uit gefactureerde uren . Ook andere werkzaamheden binnen het bedrijf vallen hieronder, denk aan acquisitie, offertes opmaken, het maken en bijhouden van een bedrijfswebsite, netwerkbijeenkomsten en (bij)scholing bezoeken. Het urencriterium wordt opgeteld over het gehele kalenderjaar, ongeacht wanneer de onderneming is gestart. Wie halverwege het jaar van start gaat, zal daarom meer moeite doen om aan het urencriterium te voldoen. Wel zijn er aangepaste regels voor zwangerschapsverlof en arbeidsongeschiktheid.

Bij de aanvraag voor ondernemersaftrek kan de belastingdienst controle uitvoeren op het urencriterium. De ondernemer moet dan kunnen aantonen dat het urencriterium is behaald. Dit kan door de uren bij te houden in een agenda of boekhouding, maar ook facturen en communicatie naar klanten kunnen worden aangedragen als bewijs. De belastingdienst kan tot zeven jaar terug informatie opvragen over deze administratie. Ondernemers doen er daarom goed aan om hun uren nauwkeurig te registreren, en deze gegevens minstens zeven jaar te bewaren.

Voor vragen over het urencriterium kan [company_name] u van dienst zijn. Ondernemers zijn welkom om hun individuele situatie met ons te bespreken. Neem contact op met [company_name] in [city] en ontdek of u recht heeft op belastingvoordeel.