Flexwerk

Nieuwe regels voor tijdelijk werk

Om zowel werkgevers als werknemers meer zekerheid te geven, is in 2022 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd. Sindsdien is er het één en ander veranderd aan de rechten en plichten van werkgevers en flexwerkers. Voor de rechten van uitzendkrachten is deze nieuwe wet een positief geluid.

 

Meer zekerheid

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat uitzendkrachten en flexwerkers meer zekerheid krijgen. Een van de nieuwe regels voor tijdelijk werk is dat een tijdelijk contract maximaal drie jaar aangeboden mag worden. Hierna is er automatisch sprake van een contract voor onbepaalde tijd, dit wordt de ketenregeling genoemd. Zo wordt voorkomen dat werknemers zich jarenlang hechten aan een bedrijf, en toch maar de beperkte rechten van een uitzendkracht hebben. Ook gaan flexwerkers erop vooruit als het gaat om transitievergoedingen. Vanaf 2020 is er na ontslag recht op een vergoeding: een derde van het maandsalaris voor elk jaar dienstverband. Een werknemer kan bij bijzondere omstandigheden bij de rechter een hogere transitievergoeding aanvragen. Met de rekenhulp transitievergoeding (link: https://rekenhulptransitievergoeding.nl/) kan de hoogte van de vergoeding waar je recht op hebt berekend worden.

 

Oproepkrachten en payrollers

Ook moeten bedrijven hun oproepkrachten na een jaar een aanbod doen voor een vast dienstverband. Oproepkrachten hebben sinds augustus 2022 recht op vaste dagen en tijdvakken waarin ze oproepbaar zijn voor hun werkgever. Word je buiten deze tijden opgeroepen? Dan heb je het recht dit te weigeren.

Tenslotte zijn in de WAB de arbeidsvoorwaarden voor payrollers gelijkgetrokken met die van vaste werknemers. Op deze manier hebben mensen die via een payrollbedrijf werken, dezelfde rechten als hun collega’s die een arbeidscontract hebben via het bedrijf waar ze voor werken.

Meer rechten voor uitzendkrachten

De nieuwe wetgeving moet de positie van uitzendkrachten verbeteren. Dat is belangrijk, want 4 op de 10 Nederlanders is flexwerker. Dankzij de WAB zal het aantal vaste aanstellingen in de komende jaren toenemen, en hebben uitzendkrachten tevens meer rechten dan voorheen. Door een degelijke transitievergoeding en betere arbeidsvoorwaarden is er voor hen meer zekerheid over hun financiën en werktijden. Wie bewust kiest voor een tijdelijk contract, heeft deze ruimte nog altijd. De ketenregeling wordt verbroken als de werknemer gedurende zes maanden geen contract heeft gehad binnen het bedrijf, hierna mag hij weer gedurende drie jaar volgens een tijdelijk contract werken. Voor seizoenswerk zijn er uitzonderingen; zij kunnen na drie maanden weer een nieuw tijdelijk contract aangaan. Of er sprake is van seizoenswerk, staat omschreven in de geldende CAO.

Heb jij een vraag over je rechten als uitzendkracht? Of wil je meer weten over de nieuwe regels voor tijdelijk werk? [company_name] in [city] geeft graag meer informatie over dit onderwerp. Neem gerust contact met ons op.