Bij payrolling geeft u de verantwoordelijkheid voor uw werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een verloningsbedrijf. U besteedt juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen uit aan een payrollonderneming. Het payroll bedrijf neemt de arbeidsrechtelijke risico’s over, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en navolging van CAO- en wetswijzigingen.

Het verschil tussen een payroll-firma en een uitzendbureau is dat in geval van payrolling u de werknemer zelf werft en dat de terbeschikkingstelling door het payrollbedrijf veelal voor onbepaalde tijd is.

Payrolling is een groeiend fenomeen in Nederland, vooral in de horecasector. Er is een aantal grote aanbieders actief, maar door de groter wordende vraag zijn ook steeds meer kleinere aanbieders op de payroll-markt actief.

Naast personeel en uitzendbureaus is payrolling ook geschikt voor freelancers, die geen verklaring arbeidsrelatie (VAR) hebben. De payrollondernemingen nemen de freelancers in dienst en verzorgen de facturatie aan de opdrachtgever en de salarisadministratie. De freelancer behoudt zo de vrijheden van het ondernemen maar heeft tevens de zekerheden van loondienst met de daarbij behorende sociale regelingen.

Sinds 1 januari 2012 is op de arbeidsovereenkomsten tussen payroll-ondernemingen en payroll-krachten de Collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten van toepassing geworden. De lonen en eventuele toeslagen (primaire arbeidsvoorwaarden) zijn conform de CAO van uw onderneming.

Er is discussie over de meerwaarde welke de payrollingconstructie zou hebben voor verschillende bedrijven. Met name voor kleine ondernemingen waar slechts een gering aantal medewerkers werkzaam zijn en geen professionele HR-afdeling beschikbaar is, wordt payrolling ingezet als dienstverlening ter ontzorging en professionalisering van het werkgeverschap. Hier ligt de prioriteit juist vaak op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en het correct naleven van alle wet- en regelgeving, een taak waar de eigenaar/ondernemer onvoldoende tijd en kennis voor beschikbaar heeft.

Contact

Postadres:

Postbus 1041 – 3430 BA Nieuwegein

Bezoekadres:

Coltbaan 29a – Nieuwegein

T: 030-282 08 99

F: 030-289 40 93

E: info@besseling.nl

Rekenmaaruit

Social media